Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

24.09.2017

Вступ на ступінь Магістр


 

Вступ до університету для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР,   здійснюється відповідно до пункту 7.2 Правил прийому

 ________________________________________________________________________________________

Відповідно до 4.2. Правил прийому Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома.
Фінансування навчання таких осіб за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

________________________________________________________________________________________

Відповідно до 4.2. Правил прийому  Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
________________________________________________________________________________________

Ліцензовані обсяги прийому у 2017 році

 Перелік документів для вступу:

• диплом бакалавра і додаток до нього; 
• 4 кольорових фотокартки розміром 3x4 см;
• копії документів, які дають право на пільги; 
• копія 1, 2 і 12 сторінок паспорта;
• копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копія приписного посвідчення (або військового квитка);
• папка-швидкозшивач, 2 конверти з марками, 1 конверт формату А-5. 
 

 Прийом заяв і документів на навчання для здобуття ступеня магістра (п.5.4 Правил Прийому):  
 12-24 липня 2017 р. у відповідних навчально-наукових інститутах

Інститут лісового і садово-паркового господарства
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.32 тел.239-27-26

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну
корпус 2. вул.Залізняка, 11. каб.30 тел.238-44-96 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.22. тел.237-10-50  

Інститут екологічної економіки і менеджменту 
Головний корпус. вул.Ген.Чупринки, 105. каб.502 тел.237-88-59 

________________________________________________________________________________________

Фахове вступне випробування (консультація, іспит, апеляція)

________________________________________________________________________________________

Вступне випробування з іноземної мови  (консультаціяіспитапеляція)

 ________________________________________________________________________________________

ПОЛОЖЕННЯ

  • Про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
  • Про додаткове вступне випробування при вступі на освітній ступінь магістра на основі ступеня бакалавра (спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю
  • Про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітнім ступенем магістра
  • Про вступне випробування з іноземної мови для вступників на освітній ступінь магістра  • ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ БАКАЛАВРІВ

    для вступу на освітній ступінь МАГІСТР