Чому б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній

24.11.2017

Правила прийому 2017

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України у 2017 році

ЗМІНИ до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до НЛТУ України від 29.05.2017 р.

ЗМІНИ до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до НЛТУ України від 16.06.2017 р.

ЗМІНИ до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до НЛТУ України від 11.07.2017 р. 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 1 (зі змінами від 29.05.2017 р.). НОВІ ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ.

Додаток 2. Значення термінів, що вживаються у Правилах прийому до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2017 році.

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для при-йому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра.

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).

Додаток 6. Положення про Приймальну комісію Національного лісотехнічного університету України.

Додаток 7. Положення про Апеляційну комісію Національного лісотехнічного університету України.

Додаток 8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 9. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункти 4.2,  7.5, 11.3 Правил прийому.

Додаток 10. Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” у 2017 р.

Додаток 11. Правила прийому до аспірантури Національного лісотехнічного університету України у 2017 році.

Додаток 12. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Додаток 13.  Положення про Всеукраїнську олімпіаду Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування.

Додаток 14.  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету в 2017 році.

Додаток 15. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році.

Додаток 16. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до НЛТУ України для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів   членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України.

Додаток 17.  Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки Національного лісотехнічного Університету України у 2017-2018 н.р.