Освіта — скарб; праця — ключ до нього. П. Буаст

22.08.2018

Корисна інформація

Правила прийому 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України у 2018 році

Додаток 1.   Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 2. Значення термінів, що вживаються у Правилах прийому до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2018 році.

Додаток 3. Положення про Приймальну комісію ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України.

Додаток 4. Положення про Апеляційну комісію ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України.

Додаток 5.  Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України”.

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.   

Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 8. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Додаток 9. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра.

Додаток 10.  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ Національний лісотехнічний університет Українив 2018 році.

Додаток 11 А. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).

Додаток 11 Б. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).

Додаток 12. Правила прийому до аспірантури ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України у 2018 році.

Додаток 13. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.

Додаток 14. Перелік секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до НЛТУ України для навчання за освітнім ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідниць-ких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України.

Додаток 15.  Положення про Всеукраїнську олімпіаду в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування.

Додаток 16. Таблиця відповідності середнього бала з додатка до диплома бакалавра, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали (для вступу на освітній ступінь магістра у 2018 році)

Додаток 17. Таблиця відповідності середнього бала з додатка до диплома бакалавра, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 20-бальної шкали (для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки у 2018 році) 

Додаток 18. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році.

ЗМІНИ до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України у 2018 році від 29.03.2018 року

ЗМІНИ до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України у 2018 році від 31.05.2018 року