Чим більше знаєш, тим більше можеш. Е. Абу

14.11.2018

Корисна інформація

Умови вступу Магістр


 

Вступ до університету для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР,   здійснюється відповідно Правил прийому

 ________________________________________________________________________________________

Відповідно до 3.2. Правил прийому Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.3. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома. Університет встановлює додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
 ________________________________________________________________________________________

Відповідно до 7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати:

1) для вступу на спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки:

результати єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська); результати фахового вступного випробування.

2) для вступу за іншими спеціальностями:

вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

7.5. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
________________________________________________________________________________________

Ліцензовані обсяги прийому у 2018 році

 Перелік документів для вступу:

• диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) і додаток до нього; 
• 4 кольорових фотокартки розміром 3x4 см;
• копії документів, які дають право на пільги; 
• копія 1, 2 і 12 сторінок паспорта;
• копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копія приписного посвідчення (або військового квитка);
• папка-швидкозшивач, 2 конверти з марками, 1 конверт формату А-5. 
 

 Прийом заяв і документів на навчання для здобуття ступеня магістра (п.5.4 Правил Прийому):  
 12-26 липня 2018 р. у відповідних навчально-наукових інститутах

Інститут лісового і садово-паркового господарства
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.32 тел.258-42-26

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну
корпус 2. вул.Залізняка, 11. каб.30 тел.238-44-96 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.22. тел.258-41-69  

Інститут екологічної економіки і менеджменту 
Головний корпус. вул.Ген.Чупринки, 105. каб.502 тел.258-42-23; 258-42-82 

________________________________________________________________________________________

Фахове вступне випробування (консультаціяіспитапеляція)

________________________________________________________________________________________

Вступне випробування з іноземної мови  (консультаціяіспитапеляція

 ________________________________________________________________________________________

ПОЛОЖЕННЯ

  • Про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
  • Про додаткове вступне випробування при вступі на освітній ступінь магістра на основі ступеня бакалавра (спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю
  • Про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітнім ступенем магістра
  • Про вступне випробування з іноземної мови для вступників на освітній ступінь магістра



  • ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ БАКАЛАВРІВ

    для вступу на освітній ступінь МАГІСТР