Чим більше знаєш, тим більше можеш. Е. Абу

19.02.2020

Поселення у гуртожитки

Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"

1. Студентські гуртожитки Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Університет) призначені для проживання іногородніх вступників, студентів та аспірантів Університету, а також слухачів Центру ДНПК на період їхнього вступу і на-вчання. 

2. Кількість місць для поселення в гуртожитки розподіляються адміністрацією Університету між Навчально-науковими інститутами за пропозицією та за погодженням дирекції Студентського містечка і профспілкового комітету студентів і аспірантів. 

3. Списки студентів на проживання в гуртожитку формуються дирекці-єю відповідного Навчально-наукового інституту залежно від кількості необ-хідних місць для поселення, погоджуються з органами студентського самоврядування, директором Студмістечка та затверджуються проректором з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків. 

4. Відповідальним за організацію поселення є директор Студмістечка, заступники директорів Навчально-наукових інститутів з виховної роботи.

5. Поселення вступників відбувається за скеруванням Приймальної ко-місії у відповідні гуртожитки. Вступникам, які потребують гуртожитку на період вступу, гарантується надання місць.

6. Поселення студентів, зарахованих наказами на навчання у 2020 році, здійснюється відповідно до поданих заяв, що подаються у дирекції відповідних Навчально-наукових інститутів.

7. Поселення студентів у гуртожитки проводить завідувач гуртожитку спільно з студентською радою гуртожитку на підставі наказів дирекцій від-повідних Навчально-наукових інститутів.Адреси гуртожитків університету:

Гуртожиток №1 (вул.Генерала Чупринки, 114а) 

Гуртожиток №2 (вул.Генерала Чупринки, 114) 

Гуртожиток №3 (вул.Природна, 8) 

Гуртожиток №4 (вул.Природна, 10)


З УСІМА ПИТАННЯМИ ЩОДО ПОСЕЛЕННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ В ДИРЕКЦІЇ ІНСТИТУТІВ:

Адреси інститутів:

Інститут лісового і садово-паркового господарства
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.32 тел.239-27-26


Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну
корпус 2. вул.Залізняка, 11. каб.30 тел.238-44-96 


Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.22. тел.237-10-50  


Інститут екологічної економіки і менеджменту

Головний корпус. вул.Ген.Чупринки, 105. каб.502 тел.237-89-04