Вступників на основі ПЗСО

Інститут лісового і садово-паркового господарства

191 Архітектура та містобудування (денна)
193 Геодезія та землеустрій
– відкрита: (денна)
202 Захист та карантин рослин
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (денна)
205 Лісове господарство: Лісове господарство
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денназаочна)
205 Лісове господарство: Мисливське господарство
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денназаочна)
206 Садово-паркове господарство
– відкрита (денна,  заочна)
– небюджетна (денна, заочна)

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

131 Прикладна механіка: Технічний сервіс
– відкрита:
(денназаочна)
– небюджетна: (денна, заочна)
131 Прикладна механіка: Промисловий інжиніринг
– відкрита: (денназаочна
– небюджетна: (денна, заочна)
133 Галузеве машинобудування:
– відкрита: (денназаочна
– небюджетна: (денна, заочна)
142 Енергетичне машинобудування:
– відкрита: (денназаочна
– небюджетна: (денна, заочна)
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка: 
– відкрита: (денназаочна
– небюджетна: (денназаочна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія:
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денна, заочна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

022 Дизайн: (денна)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:
– відкрита: (денназаочна)
121 Інженерія програмного забезпечення (денназаочна) 
122 Комп’ютерні науки (денназаочна) 
126 Інформаційні системи та технології (денназаочна) 
161 Хімічні технології та інженерія
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денназаочна) 
183 Технології захисту навколишнього середовища
– відкрита: (денна,  заочна)
– небюджетна: (денна, заочна)
187 Деревообробні та меблеві технології
– відкрита: (денна) 
– небюджетна: (денназаочна)
192 Будівництво та цивільна інженерія
– відкрита: (денна
– небюджетна: (денна)

Інститут екологічної економіки і менеджменту

051 Економіка (денназаочна)
053 Психологія (денна)
071 Облік і оподаткування (денназаочна)
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (денназаочна)
073 Менеджмент: Менеджмент організацій і адміністрування (денназаочна)
073 Менеджмент: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (денназаочна)
075 Маркетинг (денназаочна)
081 Право (денназаочна)
101 Екологія (денназаочна)
241 Готельно-ресторанна справа (денназаочна)
242 Туризм і рекреація (денназаочна)
281 Публічне управління та адміністрування (денназаочна)

Вступників на основі ОКР Молодший спеціаліст

Інститут лісового і садово-паркового господарства

205 Лісове господарство:
Лісове господарство
– відкрита: (денна, заочна)
– небюджетна: (денназаочна)
Мисливське господарство 
– небюджетна (заочна)
206 Садово-паркове господарство
– відкрита: (денна, заочна)
– небюджетна: (денназаочна)

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

133 Галузеве машинобудування:
– відкрита (споріднені): (денна, заочна)
– небюджетна (споріднені): (денназаочна)
– небюджетна (неспоріднені): (денназаочна)
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка:
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денназаочна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія 
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (денназаочна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

022 Дизайн (денназаочна) 
122 Комп’ютерні науки (денна, заочна)
126 Інформаційні системи та технології (денна, заочна)
161 Хімічні технології та інженерія:
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денназаочна)
183 Технології захисту навколишнього середовища:
– відкрита: (денназаочна)
– небюджетна: (денназаочна)
187 Деревообробні та меблеві технології
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (денназаочна)
192 Будівництво та цивільна інженерія
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (денна)

Інститут екологічної економіки і менеджменту

051 Економіка:
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (заочна)
071 Облік і оподаткування:
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (заочна)
073 Менеджмент: Менеджмент організацій і адміністрування:
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (заочна)
073 Менеджмент: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (заочна)
101 Екологія:
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (заочна)