ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

Наказ про склад Приймальної комісію
Наказ про розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії
Наказ “Про затвердження порядку роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності “Національного лісотехнічного університету України” під час вступної кампанії 2023 року (далі Порядок)”
Положення про Приймальну комісію
Положення про Апеляційну комісію
Положення про співбесіду

Положення про Творчий конкурс

Положення про прийом на ОС бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра)

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
Положення про фахові іспити при вступі на освітній ступінь магістра

Положення про мотиваційний лист
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
Положення про співбесіду з іноземної мови
 

Програми вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти
для вступу на ступінь БАКАЛАВРА

Програма Творчого конкурсу
для вступу за спеціальностями

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою