ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

Наказ про склад Приймальної комісію

Наказ про зміну голови Приймальної комісії

Наказ про розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії

Положення про Приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію 

Положення про співбесіду

Положення про творчий конкурс

Програма творчого конкурсу для вступу за спеціальностями 022 “Дизайн” та 191 “Архітектура та містобудування”

Положення про прийом на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Положення про фахове вступне випробування при вступі на освітній ступінь магістра

Положення про тестування осіб, які мають право вступати на навчання за результатами вступних іспитів

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Положення про вступне випрробування з іноземної мови при вступі на освітній ступінь магістра
 

Програми вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти
для вступу на ступінь БАКАЛАВРА

Програма Творчого конкурсу
для вступу за спеціальностями

Програми фахових випробувань
на основі ОКР молодший спеціаліст
для вступу на ступінь БАКАЛАВРА

Програми фахових випробувань бакалаврів для вступу на освітній ступінь МАГІСТРА

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою