ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на ступінь Магістр

Для вступу на вступу на більшість спеціальностей на бюджет потрібно скласти Фаховий іспит в Університеті, а на контракт достатньо написати Мотиваційного листа.

Для вступу на спеціальності економічного спрямування і спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування потрібно скласти Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) та Фаховий іспит в Університеті. Реєстрація вступників для складання МТНК триватиме з 27 червня до 18 липня 2022 р. у дирекції ННІ ЕЕМ. Для осіб пільгових категорій та осіб, які здобули ОКР Спеціаліст або ОС Магістр, і бажають здобути другу вищу освіту, замість МТНК можна пройти Індивідуальну усну співбесіду.

Прийом заяв та документів з 16 серпня до 15 вересня 2022 р.
Оригінали документів приймаємо через інтернет з Електронним цифровим підписом (ЕЦП) або у паперовому вигляді.

Вступ до університету для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР, здійснюється відповідно Правил прийому

Відповідно до пункту 3.2. Правил прийому громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Ліцензовані обсяги прийому у 2021 році

 Перелік документів для вступу:

• диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) і додаток до нього;
• результат МТНК (для визначених спеціальностей); 
• 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
• копії документів, які дають право на пільги; 
• копія 1, 2 і 12 сторінок паспорта;
• копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копія приписного посвідчення (або військового квитка (для денної форми навчання));
• папка-швидкозшивач, 2 конверти з марками, 1 конверт формату А-5. 
 

 Прийом заяв та документів з 16 серпня до 15 вересня 2022 р.
Оригінали документів приймаємо через інтернет з Електронним цифровим підписом (ЕЦП) або у паперовому вигляді. Поштою не приймаємо!

 

Прийом заяв і документів проводитиметься у дирекціях навчально-наукових інститутів:

Навчально-науковий інститут Лісового і садово-паркового господарства
спеціальності:
     191 Архітектура та містобудування
     205 Лісове господарство
     206 Садово-паркове господарство
Е-mail: ilspg@nltu.edu.ua       тел.: (032) 258-42-26.

Навчально-науковий інститут Інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
спеціальності:
     133 Галузеве машинобудування
     151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
     205 Лісове господарство (Лісова інженерія)
Е-mail: magistr2020_imakit@nltu.edu.ua        тел.: (032) 237-10-50; (063) 215-91-81.

Навчально-науковий інститут Деревообробних та компютерних технологій і дизайну
спеціальності:
     022 Дизайн
     187 Деревообробні та меблеві технології
     122 Комп’ютерні науки
     161 Хімічні технології та інженерія
Е-mail: magistr_idktd@nltu.edu.ua         тел.: (032) 238-44-96; (068) 708-51-44.

Навчально-науковий інститут Екологічної економіки і менеджменту
спеціальності:
     051 Економіка
     071 Облік і оподаткування
     073 Менеджмент
     101 Екологія
     281 Публічне управління та адміністрування
Е-mailmagistr_ieem@nltu.edu.ua          тел.: (032)-258-42-23.

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі учбові заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2022

Особливості вступу до НЛТУ у 2022: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою