ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ в 2024 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Національного лісотехнічного університету України

Додаток 1. Значення термінів, що вживаються у Правилах прийому до Національного лісотехнічного університету України в 2024 році.

Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3. Положення про Приймальну комісію Національного лісотехнічного університету України.

Додаток 4. Положення про Апеляційну комісію Національного лісотехнічного університету України.

Додаток 5. Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки Національного лісотехнічного університету України.

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 7. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 8. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ 2024, НМТ 2023, НМТ 2022). Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

Додаток 9. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ 2024, НМТ 2023, НМТ 2022). Для вступників на ОС БАКАЛАВРА на основі (НРК5) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Додаток 10 Перелік вступних випробувань (єдиного вступного іспиту (ЄВІ 2024), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ 2024), фахового іспиту (ФІ)). Для вступників на ступінь МАГІСТРА на основі НРК6 та НРК7.

Додаток 11. Правила прийому до аспірантури Національного лісотехнічного університету України в 2024 році.

Додаток 12.  Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100–200.

Додаток 13.   Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році.

Додаток 14.  Правила прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до Національного лісотехнічного університету України у 2024-2025 навчальному році.

Додаток 15.  Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти до Національного лісотехнічного університету України осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована території, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративна межа.

Додаток 16. Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти до Національного лісотехнічного університету України осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим).

Додаток 17. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс або на другий (третій) курс осіб, які вступають на основі НРК5.

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі навчальні заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2023

Особливості вступу до НЛТУ у 2023: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою