Вагові коефіцієнти:

Регіональний коефіцієнт для НЛТУ (РК=1.0)
Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02
для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей (Додаток 6), яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.