ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на ступінь Магістр

ДОДАТКОВИЙ НАБІР

Національний лісотехнічний університет України оголошує додатковий набір вступників на навчання у 2023 році (на вільні місця ліцензованого обсягу, за кошти фізичних та юридичних осіб) на денну і заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

Строки додаткового набору на навчання за ОС магістра:

  • початок прийому заяв та документів: 26 вересня 2023 року;
  • закінчення прийому заяв та документів о 11.30 год. 27 вересня 2023 року (для вступників, які вступають за вступними іспитами в університеті) о 17.00 год. 27 вересня 2023 року (для вступників, які вступають за результатами розгляду мотиваційних листів);
  • проведення співбесід з іноземної мови і фахових іспитів: 27 вересня 2023 року з 12.00 год;
  • оприлюднення списку рекомендованих до зарахування: не пізніше 28 вересня 16.30 год. 2023 року;
  • виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування на навчання: до 18.00 год. 28 вересня 2023 року;
  • зарахування вступників: 29 вересня 2023 року;
  • початок навчання: 29 вересня 2023 року.

Ліцензовані обсяги прийому (магістр) у 2023 році

 Документи для вступу

Для формування  особових справ, вступник надає особисто або надсилає на електронну скриньку приймальної комісії університету такі документи:

заяву про вступ до університету на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

До заяви, вступник додає:
– 2 копії документа, що посвідчує особу (паспорт, id-картку, витяг з місця реєстрації);
– 2 копії військово-облікового документа;
– копію документа  (про освіту) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ;
– копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
– копії документів, що засвідчують пільги для отримання спеціальних умов для зарахування.

При подачі документів вступник повинен пред’явити оригінали усіх наданих копій.

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.
 

 Прийом заяв та документів з 31 липня до 21 серпня 2023 р.

 

Прийом заяв і документів проводитиметься у дирекціях навчально-наукових інститутів:

Навчально-науковий інститут Лісового і садово-паркового господарства
спеціальності:
     191 Архітектура та містобудування
     205 Лісове господарство
     206 Садово-паркове господарство
Е-mail: ilspg@nltu.edu.ua       тел.: (032) 237-10-45; (032) 258-42-26.
Адреса: вул. Природна 19, навч. корпус № 6, кім. 32

Навчально-науковий інститут Інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
спеціальності:
     133 Галузеве машинобудування
     174 Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
     205 Лісове господарство (Лісова інженерія)
Е-mail: magistr2020_imakit@nltu.edu.ua        тел.: (032) 237-10-50; (063) 215-91-81.
Адреса: вул. Природна 19, корпус № 6, каб. 27 та 28

Навчально-науковий інститут Деревообробних та компютерних технологій і дизайну
спеціальності:
     022 Дизайн
     122 Комп’ютерні науки
     161 Хімічні технології та інженерія
     183 Технології захисту навколишнього середовища
     187 Деревообробні та меблеві технології
 Е-mail: magistr_idktd@nltu.edu.ua         тел.: (032) 238-44-96; (068) 708-51-44.
Адреса: вул. М. Залізняка, 11, к. 93 (3 поверх) 

Навчально-науковий інститут Екологічної економіки і менеджменту
спеціальності:
     051 Економіка
     071 Облік і оподаткування
     073 Менеджмент
     101 Екологія
     281 Публічне управління та адміністрування
Е-mailmagistr_ieem@nltu.edu.ua          тел.: (032)-258-42-23.
Адреса: вул. Ген. Чупринки, 105, к. 502 

Для вступу на більшість спеціальностей на бюджет потрібно скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Фаховий іспит в Університеті, а на контракт для спеціальностей, які користуються підтримкою держави, вступ здійснюється на основі розгляду мотиваційних листів.  

Для вступу на спеціальності економічного спрямування і спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування потрібно скласти ЄВІ та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).   Основна сесія реєстрації вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 08 травня до 31 травня 2023 р. у дирекціях інститутів.  

Співбесіди в Університеті замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проходитимуть з 17 липня до 28 липня.

Реєстрація заяв з 31 липня до 21 серпня 2023 р.

Співбесіди з іноземної мови (СП*) (для пільговиків), фаховий іспит (ФІ*) проводяться з 17 по 28 липня у дирекціях ННІ (за державним замовленням). Співбесіди з іноземної мови (СП*), фаховий іспит (ФІ*) проводяться з 31 липня по 14 серпня у дирекціях ННІ (контракт).

Вступ до університету для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР, здійснюється відповідно Правил прийому

Відповідно до Правил прийому громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі учбові заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2023

Особливості вступу до НЛТУ у 2023: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою