ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

Наказ про склад Приймальної комісії
 
Наказ про розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії
 
Наказ “Про затвердження порядку роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності “Національного лісотехнічного університету України” під час вступної кампанії 2023 року (далі Порядок)”
Положення про Приймальну комісію
Положення про Апеляційну комісію
 
Положення про співбесіду
 
Положення про творчий конкурс для вступників за спеціальностями 022 Дизайн (спеціалізація “Промисловий дизайн”) та 191 Архітектура та містобудування (спеціалізація “Ландшафтна архітектура”)
 
Програма творчого конкурсу для для вступників за спеціальностями 022 Дизайн (спеціалізація “Промисловий дизайн”) та 191 Архітектура та містобудування (спеціалізація “Ландшафтна архітектура”)
 
Положення про прийом на ОС бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра)
 
Положення про підсумкову атестацію підготовчих курсів для здобуття освітнього ступеня баклавра  (для спеціальностей яким надається особлива підтримка)

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
 
Положення про фахові іспити під час прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
 
Положення про співбесіду з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня магістра
 
Положення про розгляд мотиваційних листів від абітурієнтів
 
Положення про відрахування, переривання навчання та надання академічної відпустки, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
 
 

Програми НМТ (ЗНО) для вступників на основі ПЗСО та НРК5
для вступу на освітній ступінь БАКАЛАВР

Основний блок конкурсних предметів:

Додатковий блок конкурсних предметів:

Програма Творчого конкурсу
для вступу на освітній ступінь БАКАЛАВР
за спеціальностями

Програми фахових іспитів для вступників на основі НРК6, НРК7 для вступу на освітній ступінь МАГІСТР

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою