Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

10.12.2019

Абітурієнту - 2019

ДОДАТКОВИЙ ВСТУП В МАГІСТРАТУРУ

Інститут екологічної економіки і менеджменту


Приймання документівдо 17.00 год  25.11.2019 р. (понеділок)

Додаткове фахове вступне випробування –  10.00 год  26.11.2019 р. (вівторок)

Фахове вступне випробування –  12.00 год 26.11.2019 р. (вівторок)

Оголошення рейтингового списку і рекомендування до зарахування - 28.11.2019 р. (четвер)

Зарахування і початок терміну навчання - 29.11.2019 р. (п`ятниця)

Завершення терміну навчання – 31.03.2021 р.  (один рік і чотири місяці) 

 


СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ (Додатковий набір)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Результати вступних випробування (Додатковий набір)

ОКР "Молодший спеціаліст"

(скорочений термін навчання) 

 

Інститут лісового і садово-паркового господарства:  

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну:

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих  технологій:

Інститут екологічної економіки і менеджменту:

Вступ на бакалавра на основі ПЗСО

Детальна інформація про Додатковий набір тут

_______________________________________________________

Графіки проведення іспитів у Додатковому наборі

при вступі на освітній ступінь бакалавра 

(іспитапеляція)

при вступі на освітній ступінь магістра 

фаховий іспит(іспитапеляція)

іспит з іноземної мови(іспитапеляція)

_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________


ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Результати творчих конкурсів для вступу на місця державного замовлення за спеціальностями:

022 "Дизайн" 

191 "Архітектура та містобудування" 


Результати творчих конкурсів для вступу на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями:

022 "Дизайн" 

191 "Архітектура та містобудування" 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Графіки проведення вступного іспиту з іноземної мови на не бюджетні конкурсні пропозиції при вступі на освітній ступінь магістра 

на основі раніше здобутого освітнього ступеня магістра або спеціаліста: 

(консультація іспитапеляція)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік конкурсних предметів для бюджетних та не бюджетних конкурсних пропозицій у 2019 році  
НЛТУ України
у рейтингу університетів за показниками Scopus 2019 року посів 37 місце,  а за показником "ТОП-200 Україна" - 23 місце серед ВНЗ України та  3 місце серед ВНЗ львівщини.


Перелік конкурсних предметів (вагових коефіцієнтів) для бюджетних конкурсних пропозицій у 2019 році

Перелік конкурсних предметів (вагових коефіцієнтів) для небюджетних конкурсних пропозицій у 2019 році

Новини Вступної кампанії - 2019

Вступна кампанія і запитаннях та відповідях
•  перелік документів, які дають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України у 2019 році
Презентація спеціальностей  
Відеофільми про НЛТУ України
Сертифікат про акредитацію університету
Ліцензія на надання освітніх послуг
Акт узгодження переліку спеціальностей
• Приймальна комісія у соціальних мережах: facebook

• Закон України "Про вищу освіту"
Умови прийому на навчання до ВНЗ у 2019 році
• ПОСТАНОВА №266 від 29 квітня 2015 року "Про затвердження переліку галузей знань
    і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".