ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ в 2022 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Національного лісотехнічного університету України

Додаток 1. Значення термінів, що вживаються у Правилах прийому до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2022 році.
Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
Додаток 3. Положення про Приймальну комісію ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 4. Положення про Апеляційну комісію ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 5.  Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення.
Додаток 8. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс або на другий (третій) курс, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
Додаток 9. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (ОКР спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра.
Додаток 10.  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2022 році.
Додаток 11. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі ПЗСО.
Додаток 12. Перелік вступних випробувань та значення вагових коефіцієнтів ( ЄВІ з іноземної мови, фахових вступних випробувань, вступних іспитів) для вступників до магістратури.
Додаток 13. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та значення вагових коефіцієнтів для вступників на основі ОКР Молодший спеціаліст.
Додаток 14. Правила прийому до аспірантури ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” у 2022 році.
Додаток 15. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.
Додаток 16. Перелік секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до НЛТУ України для навчання за освітнім ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України.
Додаток 17.  Положення про Всеукраїнську олімпіаду в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування.
Додаток 18. Таблиця відповідності середнього бала з додатка до диплома бакалавра, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 20-бальної шкали.
Додаток 19. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році.
Додаток 20. Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС.
Додаток 21. Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим).
Додаток 22. Правила прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі учбові заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Дні відкритих дверей НЛТУ

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, БАТЬКИ ТА УСІ БАЖАЮЧІ Національний лісотехнічний університет України запрошує майбутніх студентів – випускників загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій), на Онлайн-Дні відкритих дверей, під час

Реєстрація на ЄВІ з

Шановні вступники до магістратури ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”! Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Щодо реєстрації на

Вступна кампанія 2020

Міністерство освіти і науки України про вступну кампанію 2020: обсяги державного замовлення, умови прийому до закладів освіти та інші інформаційні

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою