ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ в 2022 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Національного лісотехнічного університету України

Додаток 1. Значення термінів, що вживаються у Правилах прийому до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2022 році.
Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
Додаток 3. Положення про Приймальну комісію ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 4. Положення про Апеляційну комісію ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 5. Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення.
Додаток 8. Перелік предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ) та коефіцієнтів до них для вступу на ОС Бакалавр на основі ПЗСО у 2022 році.
Додаток 8.1 Перелік предметів ЗНО та коефіцієнтів до них для вступу на ОС Бакалавр на основі ПЗСО у 2021 році.
Додаток 8.2 Перелік предметів ЗНО та коефіцієнтів до них для вступу на ОС Бакалавр на основі ПЗСО у 2020 році.
Додаток 8.3 Перелік предметів ЗНО та коефіцієнтів до них для вступу на ОС Бакалавр на основі ПЗСО у 2019 році.

Додаток 9. Перелік предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ) або ЗНО та коефіцієнтів до них для вступу на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст на другий (третій) курс.
Додаток 10. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОС Бакалавр (ОКР Спеціаліст, ОС Магістр), для здобуття ОС Магістр.
Додаток 11. Правила прийому до аспірантури ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” у 2022 році.
Додаток 12. Таблиці переведення балів отриманих за НМТ (ЗНО) для вступу на ОС Бакалавр або балів отриманих за МТНК для вступу на ОС Магістр.
Додаток 13. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році.
Додаток 14. Правила прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”.
Додаток 15. Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС.
Додаток 16. Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим).

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі учбові заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2022

Особливості вступу до НЛТУ у 2022: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою