ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на ступінь Бакалавр

ДОДАТКОВИЙ НАБІР

Національний лісотехнічний університет України оголошує додатковий набір вступників на навчання у 2023 році (на вільні місця ліцензованого обсягу, за кошти фізичних та юридичних осіб) на денну і заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня:
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (НРК5).

Строки додаткового набору на навчання:

  • початок прийому заяв та документів: 04 вересня 2023 року;
  • закінчення прийому заяв та документів: о 17.00 год. 11 вересня 2023 року;
  • проведення співбесід та творчих конкурсів: 11-12 вересня 2023 року (за розкладом);
  • оприлюднення списку рекомендованих до зарахування: не пізніше 13 вересня 2023 року;
  • виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування на навчання: до 16.00 год. 15 вересня 2023 року;
  • зарахування вступників: 18-00 год. 15 вересня 2023 року (не пізніше 30 вересня 2023 року);
  • початок навчання:  18 вересня 2023 року (не пізніше 30 вересня 2023 року).

Перелік документів необхідних для вступу

Для формування  особових справ, вступник надає особисто або надсилає на електронну скриньку приймальної комісії університету такі документи:

заяву про вступ до університету на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

До заяви, вступник додає:

– 2 копії документа, що посвідчує особу (паспорт, id-картку, витяг з місця реєстрації);

– 2 копії військово-облікового документа;

– копію документа  (про освіту) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ;

– копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

– копії документів, що засвідчують пільги для отримання спеціальних умов для зарахування.

При подачі документів вступник повинен пред’явити оригінали усіх наданих копій.

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Вступники, які закінчили Повну загальну середню освіту можуть вступати за сертифікатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 р., 2023 р. або ЗНО 2020-2021 рр.

          Для підвищення шансів вступу на місця держбюджету, варто зареєструватися на Підготовчі курси, які дають можливість отримати до 10-и додаткових балів до конкурсного бала при вступі на спеціальності лісотехнічного профілю.
          Є можливість вступу на спеціальності лісотехнічного профілю на контракт (без ЗНО) тільки за Мотиваційним листом.  Для вступу на інші спеціальності НМТ або ЗНО потрібно навіть на контракт, за винятком спеціальностей 022 Дизайн і 191 Архітектура та містобудування (для вступу на які, і на бюджет, і на контракт потрібно скласти Творчий конкурс в Університеті).

Перелік конкурсних предметів (вагових коефіцієнтів) за спеціальностями при вступі у 2023 році

Основні терміни Вступної кампанії - 2023

Прийом документів проводиться:

з 19 липня до 31 липня 2023 р. – реєстрація заяв вступників.

з 3 липня до 10 липня – реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах ( проведення 7-18 липня) (держбюджет). Реєстрація на Творчий конкурс (держбюджет) можна тут .

до 25 липня 2023 р. – для осіб, які вступають на основі співбесід та творчого конкурсу (проведення до 31 липня) (контракт).
Реєстрація на Творчий конкурс (контракт) можна тут .

Інші терміни:

05 серпня 2023 р. – рекомендування до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету.
08 серпня 2023 р. – завершення прийому оригіналів документів від осіб, які вступають на навчання за кошти державного або місцевого бюджету.

09 серпня 2023 р. – рекомендування до зарахування на навчання осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
15 серпня 2023 р. – зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі учбові заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2023

Особливості вступу до НЛТУ у 2023: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою