ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на ступінь Бакалавр

Списки вступників рекомендованих на бюджет на основі ПЗСО

Інститут лісового і садово-паркового господарства

191 Архітектура та містобудування (денна)
193 Геодезія та землеустрій
– відкрита: (денна)
202 Захист та карантин рослин
– відкрита: (денна)
– небюджетна: (денна)
205 Лісове господарство:
Лісове господарство (денна, заочна)
Мисливське господарство (денна, заочна)
206 Садово-паркове господарство (денна,  заочна) 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

131 Прикладна механіка: Технічний сервіс (денна)
131 Прикладна механіка: Промисловий інжиніринг (денна
142 Енергетичне машинобудування (денна)
133 Галузеве машинобудування (денна
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (денна
205 Лісове господарство: Лісова інженерія (денна, заочна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

022 Дизайн: (денна)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: (денна)
121 Інженерія програмного забезпечення (денна, заочна) 
122 Комп’ютерні науки (денназаочна) 
126 Інформаційні системи та технології (денна, заочна) 
161 Хімічні технології та інженерія (денна)
183 Технології захисту навколишнього середовища (денна, заочна)
187 Деревообробні та меблеві технології (денна)
192 Будівництво та цивільна інженерія (денна

Інститут екологічної економіки і менеджменту

051 Економіка (денна)
053 Психологія (денна)
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (денна, заочна)
073 Менеджмент: Менеджмент організацій і адміністрування (денна)
073 Менеджмент: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (денна)
075 Маркетинг (денна)
101 Екологія (денна)
241 Готельно-ресторанна справа (денна)
281 Публічне управління та адміністрування (денна)
 

Списки рекомендованих на бюджет на основі ОКР Молодший спеціаліст

Інститут лісового і садово-паркового господарства

205 Лісове господарство: Лісове господарство (денна, заочна)
206 Садово-паркове господарство (денна, заочна)

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

133 Галузеве машинобудування (денна)
174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія (денна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

122 Комп’ютерні науки: (денна, заочна)
126 Інформаційні системи та технології: (денна, заочна)
161 Хімічні технології та інженерія: (денна, заочна)
183 Технології захисту навколишнього середовища: (денна)
187 Деревообробні та меблеві технології (денна)
192 Будівництво та цивільна інженерія (денна)
 

Інститут екологічної економіки і менеджменту

051 Економіка: (денна)
101 Екологія: (денна)

Вступ на ступінь Магістр

Інститут лісового і садово-паркового господарства

191 Архітектура та містобудування (денна)
205 Лісове господарство: Лісове господарство (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Мисливське господарство (денна)
206 Садово-паркове господарство (денна)

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

133 Галузеве машинобудування: 
  Інжиніринг, машини деревообробної промисловості (денна, заочна)
  Машини та обладнання лісового господарства (денна)
  Промисловий інжиніринг (денна)
174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія (денна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

022 Дизайн (денна)
122 Комп’ютерні науки: (денна, заочна)
161 Хімічні технології та інженерія: (денна)
183 Технології захисту навколишнього середовища: (денна, заочна)
187 Деревообробні та меблеві технології (денна)
 

Інститут екологічної економіки і менеджменту

051 Економіка (денна)
071 Облік і оподаткування (денна)
073 Менеджмент (денна)
101 Екологія (денна
281 Публічне управління та адміністрування (денна)

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою