ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на освітній ступінь Бакалавр

ДОДАТКОВИЙ НАБІР

Національний лісотехнічний університет України оголошує додатковий набір вступників на навчання у 2023 році (на вільні місця ліцензованого обсягу, за кошти фізичних та юридичних осіб) на денну і заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня:
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (НРК5).

Строки додаткового набору на навчання:

  • початок прийому заяв та документів: 04 вересня 2023 року;
  • закінчення прийому заяв та документів: о 17.00 год. 11 вересня 2023 року;
  • проведення співбесід та творчих конкурсів: 11-12 вересня 2023 року (за розкладом);
  • оприлюднення списку рекомендованих до зарахування: не пізніше 13 вересня 2023 року;
  • виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування на навчання: до 16.00 год. 15 вересня 2023 року;
  • зарахування вступників: 18-00 год. 15 вересня 2023 року (не пізніше 30 вересня 2023 року);
  • початок навчання:  18 вересня 2023 року (не пізніше 30 вересня 2023 року).

Перелік документів необхідних для вступу

Для формування  особових справ, вступник надає особисто або надсилає на електронну скриньку приймальної комісії університету такі документи:

заяву про вступ до університету на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

До заяви, вступник додає:

– 2 копії документа, що посвідчує особу (паспорт, id-картку, витяг з місця реєстрації);

– 2 копії військово-облікового документа;

– копію документа  (про освіту) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ;

– копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

– копії документів, що засвідчують пільги для отримання спеціальних умов для зарахування.

При подачі документів вступник повинен пред’явити оригінали усіх наданих копій.

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

Вступ на основі ОС Молодший бакалавр та ОКР Молодший спеціаліст

     Для вступу на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший бакалавр, Молодший спеціаліст (після коледжу) потрібно мати два сертифікати Національного мультитесту (НМТ) 2022 р., 2023 р. або ЗНО 2020-2021 рр. з української мови або української мови і літератури та предмету за вибором вступника. 

Прийом заяв та документів з 19 липня до 31 липня 2023 р.

Основні терміни Вступної кампанії - 2023

Прийом заяв і документів проводиться з 19 липня до 31 липня 2023 р. – для осіб, які здобули ОС Молодший бакалавр або ОКР Молодший спеціаліст. Для подання заяв і документів потрібно зареєструвати власний електронний кабінет. Створити електронний кабінет можна тут.

З 05 серпня до 08 серпня 2023 р. – подання оригіналів документ – для осіб яким рекомендовано зарахування на навчання за кошти державного бюджету.
З 09 серпня  2023 р. – надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

З 7 липня до 18 липня (держбюджет) та до 31 липня (контракт) 2023 р. строки проведення співбесід та Творчого конкурсу (022 Дизайн)Для вступу на навчання за спеціальністю 022 “Дизайн” на основі ОКР Молодший спеціаліст потрібно скласти вступне випробування у вигляді Творчого конкурсу (рисунок моделі голови класичної скульптури). Учасникам Творчого конкурсу потрібно з’явитися за адресою – вул. Генерала Чупринки, 105, к. 107 (корпус №1). При собі вступнику потрібно мати паспорт та аркуш результатів вступних випробувань (виданий у кабінеті прийому документів к. 103).

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Додатку 6.

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі учбові заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2023

Особливості вступу до НЛТУ у 2023: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою