ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на освітній ступінь Бакалавр

Вступ на основі ОС Молодший бакалавр та ОКР Молодший спеціаліст

     Для вступу на ОС Бакалавр на основі ОС Молодший бакалавр, ОКР Молодший спеціаліст (після коледжу) потрібно мати два сертифікати Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 р., 2023 р., 2024 р. або ЗНО 2021 р. з української мови  та предмету за вибором вступника. На спеціальності галузі знань 20 Аграрні науки (205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство) та 05 Соціальні та поведінкові науки (051 Економіка), 07 Управління та адміністрування (071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 074 Маркетинг), 08 Право (081 Право) замість результатів НМТ/ЗНО можна подати результат ЄФВВ – єдиного вступного фахового випробування

Прийом заяв та документів з 19 липня до 31 липня 2024 р.

Основні терміни Вступної кампанії - 2024

Прийом заяв і документів проводиться з 19 липня до 31 липня 2024 р. – для осіб, які здобули ОС Молодший бакалавр або ОКР Молодший спеціаліст. Для подання заяв і документів потрібно зареєструвати власний електронний кабінет. Створити електронний кабінет можна тут.

З 05 серпня до 08 серпня 2024 р. – подання оригіналів документ – для осіб яким рекомендовано зарахування на навчання за кошти державного бюджету.
З 09 серпня  2024 р. – надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

З 7 липня до 18 липня (за всіма джерелами вступу) та до 31 липня (контракт) 2024 р. строки проведення співбесід та Творчого конкурсу (022 Дизайн)Для вступу на навчання за спеціальністю 022 “Дизайн” на основі ОКР Молодший спеціаліст потрібно скласти вступне випробування у вигляді Творчого конкурсу (рисунок моделі голови класичної скульптури). Учасникам Творчого конкурсу потрібно з’явитися за адресою – вул. Генерала Чупринки, 105, к. 107 (корпус №1). При собі вступнику потрібно мати паспорт та аркуш результатів вступних випробувань (виданий у кабінеті прийому документів к. 103).4

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Додатку 6.

Новини

Чи можуть вища освіта

Якщо мова йде про вищі навчальні заклади технічного спрямування, то відповідь на запитання, поставлене у заголовку є однозначною – без

Вступна кампанія 2023

Особливості вступу до НЛТУ у 2023: умови прийому до закладів освіти обсяги державного замовлення та інші інформаційні матеріали. Більше

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою