ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Результати вступних іспитів

Результати Фахових вступних випробувань
вступників на основі ОКР Молодший спеціаліст

Інститут лісового і садово-паркового господарства

205 Лісове господарство: Лісове господарство (денна, заочна)
206 Садово-паркове господарство (денна, заочна)

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

131 Прикладна механіка: Технічний сервіс (денна, заочна)
131 Прикладна механіка: Промисловий інжиніринг (денна)
133 Галузеве машинобудування: (денна, заочна)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія (денна, заочна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

022 Дизайн: Творчий конкурс (денна, заочна)
122 Комп’ютерні науки (денна, заочна) 
126 Інформаційні системи та технології (денна, заочна) 
161 Хімічні технології та інженерія (денна, заочна) 
183 Технології захисту навколишнього середовища (денна, заочна)
187 Деревообробні та меблеві технології (денна, заочна)
 

Інститут екологічної економіки і менеджменту

051 Економіка (денна, заочна)
071 Облік і оподаткування (денна, заочна)
073 Менеджмент: Менеджмент організацій і адміністрування (денна, заочна)
073 Менеджмент: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (денна, заочна)
101 Екологія (денна, заочна)

 

Результати Творчого конкурсу проведеного 9-10 липня 2021 р.

Результати Творчого конкурсу проведеного 23 липня 2021 р.

---------------------------------------------------------------------- Результати Фахових вступних випробувань вступників до магістратури

Інститут лісового і садово-паркового господарства

205 Лісове господарство: Лісове господарство (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Мисливське господарство (денна, заочна)
206 Садово-паркове господарство (денна, заочна)
191 Архітектура та містобудування (денна) 

 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (денна, заочна)
133 Галузеве машинобудування: Машини та обладнання лісового господарства (денна, заочна)
133 Галузеве машинобудування: Інжиніринг, машини деревообробної промисловсті (денна, заочна)
133 Галузеве машинобудування: Промисловий інжиніринг (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія (денна, заочна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

187 Деревообробні та меблеві технології: Деревообробні та меблеві технології (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Деревообробні технології в лісовому господарстві (денна, заочна)
022 Дизайн (денна, заочна)
161 Хімічні технології та інженерія (денна, заочна) 
122 Комп’ютерні науки (денна, заочна) 

Інститут екологічної економіки і менеджменту

101 Екологія (денна, заочна)
073 Менеджмент (денна, заочна)
071 Облік і оподаткування (денна, заочна)
051 Економіка (денна, заочна)

Оприлюднення результатів вступних іспитів, списків осіб зарахованих на навчання відбудеться у терміни визначені Правилами прийому, а також іншими нормативними документами.

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою