ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Результати вступних іспитів

Результати Творчих конкурсів, які проводилися 26 вересня 2022 р.

---------------------------------------------------------------------- Результати Фахових вступних випробувань вступників до магістратури

Інститут лісового і садово-паркового господарства

205 Лісове господарство: Лісове господарство (денна, заочна)
205 Лісове господарство: Мисливське господарство (денна, заочна)
206 Садово-паркове господарство (денна, заочна)
191 Архітектура та містобудування (денна) 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна, заочна)
133 Галузеве машинобудування: Машини та обладнання лісового господарства (денна)
133 Галузеве машинобудування: Інжиніринг, машини деревообробної промисловості (денна, заочна)
133 Галузеве машинобудування: Промисловий інжиніринг (денна)
205 Лісове господарство: Лісова інженерія (денна, заочна)

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну

187 Деревообробні та меблеві технології: Технології деревообробки (денна, заочна)
Технології виробів з деревини (денна, заочна)
022 Дизайн (денна)
161 Хімічні технології та інженерія (денна, заочна) 
122 Комп’ютерні науки (денна, заочна) 

Інститут екологічної економіки і менеджменту

101 Екологія (денна, заочна)
073 Менеджмент (денна, заочна)
071 Облік і оподаткування (денна, заочна)
051 Економіка (денна, заочна)
281  Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)
 

Результати Індивідуальної усної співбесіди 2022 р.

Результати вступного іспиту з математики (ОЦ Крим-Україна)

Результати Творчих конкурсів, які проводилися 12 та 15 серпня 2022 р.

Спеціальність 022 Дизайн
Спеціальність 191 Архітектура та містобудування 

Результати Творчих конкурсів, які проводилися 02, 11, 15 та 16 липня 2022 р.

---------------------------------------------------------------------- Результати Індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для вступу до магістратури

Оприлюднення результатів вступних іспитів, списків осіб зарахованих на навчання відбудеться у терміни визначені Правилами прийому, а також іншими нормативними документами.

Національний лісотехнічний університет України

Вчимося жити в гармонії з природою